EE-avfall

 

Sune Sport og miljø

Sune Sport tar imot avfall/returer av alle elektroniske produkter som selges i vår nettbutikk.

Retur av elektroniske produkter.
Elektroniske produkter skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar vederlagsfritt i mot retur av elektroniske produkter av samme type eller funksjon som er kjøpt i vår nettbutikk.

Hva er EE-produkter og -avfall?
EE-produkter er produkter som trenger strøm eller batteri for å virke. EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter og skal samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinne

Sune Sport samarbeider med returselskapet Renas om innsamling av EE-avfall.
EE-avfall kan også leveres gratis til alle kommunale avfallsmottak eller til en av RENAS’ 170 innsamlere, se oversikt på www.renas.no


Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Sune Sport AS er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.


Sune Sport AS ansvar som importør:

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter er Sune Sport AS med og finansierer en ordning for innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et kollektivt returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet.Komplett løser sine forpliktelser gjennom å være med i Elsirk sitt retursystem for EE-avfall.

Sune Sport AS søker også i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.

Sune Sport AS ansvar som forhandler:

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Sune Sport AS tar i mot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Sune Sport AS tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Sune Sport AS omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Sune Sport AS etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall.  Sport AS tar imot avfall på vårt lager vederlagsfritt. Aresse.: Østre Aker vei 203, 0975 Oslo

Sune Sport AS sørger for at EE-avfallet som leveres inn ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet blir heller ikke redusert.

Alt som har/trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.

Fraktberegning
Din handlekurv er tom.
Fidget Spinner 3
Fidget Spinner 3
Kr. 69,-  Kr. 29,-
Fidget Spinner 4
Fidget Spinner 4
Kr. 49,-  Kr. 29,-
Nyhetsbrev
Meld deg på våre nyhetsbrev, for produktnyheter og tilbud.

E-post:

HTML   Kun ren tekst